King's Hill

Een altaar plaats waar u de tegenwoordigheid van God ervaart en waar u Zijn Glorie en Kracht kunt ontvangen om te wandelen in uw hemelse roeping.

Doelen

Uitgerust om (internationale) leiders en projecten toe te rusten en te ondersteunen. Het doel is om het Koninkrijk van God uit te breiden, om Apostolische Reformatie te brengen en te vestigen in de naties door middel van een varieteit van activiteiten.

Services / Events

Onder het menu Services vindt u gedtaileerde informatie. Tevens hebben wij ook events zoals RoarNights, GloryNights, Seminars, Conferenties, Power Picnic Praise en meer. U bent van harte welkom om onze events te bezoeken.


PropheticPraise weekend met Abraham Laisina

Soekot of Loofhuttenfeest is een joods feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Deze rondzwerving lag tussen de uittocht uit Egypte die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het Beloofde Land. Daarnaast is Soekot ook een oogstfeest, om te vieren dat de laatste oogst voor de winter is binnengehaald. Soekot, dat een vreugdevol feest is, wordt beschreven in Leviticus 23:33-43 waarin de Israëlieten wordt opgedragen dit feest elk jaar te vieren.
Toen de Joodse Tempel nog bestond vierde men dit feest ook daar door aan God dankoffers te brengen.

Op zaterdag 7 oktober begint om 11:00u de Prophetic Praise met Abraham Laisina, zijn worshipteam en Chanelsy Moniharapon (Djembe). Abraham functioneert in het ambt van Profeet & Psalmist. Een zeer begaafde psalmist/zanger. Een puur man van God! Een lunch dien je meet e nemen of anders kun je broodjes bestellen in het Miracle Café op King’s Hill. In de middag worden er 2 workshops gehouden.

De eerste zal worden gegeven door Chanelsy. Hij zal onderwijs geven hoe met de djembe om te gaan. Heb jezelf een djembe neem die dan mee! Na de workshop met Chanelsy kun je de workshop, gegeven door Abraham, volgen. Het thema is dan: The ministry of the Psalmist! Na deze workshops is er gelegenheid om een en ander te eten. De Prophetic Praise zal worden voortgezet rond 19:00u!

Lena Davidovich zal haar profetisch kunstwerk van de PowerPicnicPraise, voortzetten!
Een zeer boeiende dag in het teken van Prophetic Praise!
Zondag 8 oktober 14:00u zal een vervolg worden gegeven! Abraham en Gerard zullen dan inhoud geven aan het thema Never back down Never retreat!

Het beloofd een heel mooi en krachtig prophetisch weekend te worden in Gods tegenwoordigheid @ King’s Hill!

Alexander Fishman & Band ‘Ben Yosef Ben David’


Yom Kippur, Jom Kip(p)oer of Grote Verzoendag voluit Jom ha-Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen (mvd), wordt als de belangrijkste en heiligste dag beschouwd in het jodendom. Jom Kipoer wordt in Leviticus 16:1-34 en 23:26-32 en in Numeri 29:7. De dag valt op 10 tisjri op de joodse kalender (= 29 sept.). Het joodse etmaal en dus iedere feest- en gedenkdag loopt van zonsondergang tot zonsondergang.

De mogelijkheid vergeven te worden is een bron van vreugde. Sinds de opstanding van Jezus Christus is feitelijk de vergeving een dagelijkse bron van vreugde en dankbaarheid.

Op 29 september komt de band Ben Yosef Ben David o.l.v. de messiaanse jood Alexander Fishman naar King’s Hill om samen met ons Yom Kippur te vieren! We zullen met elkaar de Here danken en (aan) bidden om de naties, daar waar velen Jezus Christus nog niet kennen!

Aanvang: 19:30u. Kom, dank en bidt mee !

Start binnenkort:

King's College training God's Mariniers

Een 3 maanden durende (Hand. 7:20) interne internationale training.

Je wordt getraind op Karaktervorming, Voorbede, Lofprijs & Aanbidding, Zalving, Autoriteit, Verbondsrelaties en meer!

Er zijn 2 toelatingsfasen om deel te kunnen nemen:

1. We testen je basiskennis van het Woord door middel van een vragenlijst.
2. Een persoonlijk intake gesprek om je motivatie te toetsen.

We bieden je een variëteit van colleges aan, een kamer (gedeeld), ontspannen omgeving, outdoor, chill & drill momenten en meer!

We leiden mensen op met karakter en hanteren de volgende bijbelse kernwaarden: Liefde, Wijsheid, Nederigheid en Trouw!

Geïnspireerd? Geïnteresseerd?

Stuur een email met je getuigenis naar Gerard Verhulst | info@kingshill.nl

We hebben plek voor 10 tot 12 cursisten!

 
 
 
 
 

 


Terugblik van een geweldige PowerPicnicPraise
met Elisa Krijgsman & Team,
Koos & Georgine Hartnack en Lena Davidovich van z
aterdag 19 augustus

Praise yesterday @ PowerPicnicPraise, King's Hill! Awesome time together!

Geplaatst door Apostolic Center Europe - King's Hill op zondag 20 augustus 2017

 


@ King's Hill is 24/7 aanbidding in de UpperRoom


Geniet alvast van de virtuele tour. Wij hopen u snel te mogen ontmoeten!
Be blessed with joy and peace!